Opzetten nursery-school en landbouwproject in Gibangarr.

Tijdens de lockdown periode die in Gambia 8 maanden duurde, heeft de plaastelijke bevoling het erg zwaar te verduren gekregen. Geen werk, geen inkomen, geen eten. Geef om Gambia heeft in deze periode dankzij vele donaties voedselpakketen uitgedeeld bij gezinnen waar de nood het hoogst was. Zo kwamen we ook in een dorpje in de bush terecht, waar we voor alle familie’s een zak rijst van 50 kilo hebben gebracht. De blijdschap was enorm, we hebben een poosje met de dorpsoudsten zitten praten.

Er zijn in het dorp veel kinderen en jongeren die thuis zitten. Daar er geen nurseryschool in de buurt is gaan de kleine kinderen niet naar school. Dit levert grote problemen op. Alle kinderen spreken alleen een stammentaal, en op school wordt en mag er alleen Engels gesproken worden. Wanneeer de kinderen oud genoeg zijn om zelf te reizen gaan zij naar een groter dorp waar zij dan starten op een primaryschool. Doordat zij nog geen Engels hebben geleerd op een nursery school is het onderwijs voor hen niet te volgen en zitten zij al snel weer thuis omdat er voor hen geen aansluiting is op school.

Geef om Gambia

Het dorpshoofd heeft een 2 stukken land beschikbaar gesteld, en na verschillende gesprekken met de dorpelingen hebben we besloten om hen te helpen, zodat iedereen meer mogelijkheden krijgt voor de toekomst. We gaan in het dorp 3 lokalen bouwen voor een nurseryschool,zodat de kinderen een kans krijgen op onderwijs en makkelijker door kunnen stromen naar de primaryschool. Op het andere stuk land realiseren we een eco landbouw project, waar de jongeren die geen school hebben kunnen volgen, leren hoe zij op een ecologische manier gewassen kunnen verbouwen. In de praktijk werken op het land onder deskundige begeleiding, leren hoe je zelf compost kunt maken en hoe er van bladeren van diverse planten een spray gemaakt kan worden waarmee je de gewassen kunt besproeien tegen ongedierte. Leren hoe de gewassen te planten, te verzorgen en uiteindelijk te oogsten. Waardoor zij voor hun eigen voedsel kunnen zorgen, en eventueel een inkomen genereren door de verkoop hiervan.

Geef om Gambia

Op dit moment worden veel groenten en fruit geimporteerd vanuit Senegal en veel ook uit Europa. Terwijl de omstandigheden hier geweldig zijn voor de landbouw. De World Health Organisation dringt al lange tijd aan op zelfredzaamheid op het gebied van voedsel, anders zal de honger alleen maar groter worden. Ik heb goede contacten met locale mensen die dit project willen begeleiden. Zij werken o.a in het onderwijs en in de landbouw. Met hen gaan we samen het dorp begeleiden bij beide projecten. Door mijn ervaring met het opzetten van een kliniek in een dorpje in de bush heb ik geleerd dat een project alleen kan slagen als je de locale bevolking op alle gebieden zoveel mogelijk betrekt bij het project. Dit is goed besproken tijdens diverse vergaderingen in het dorp. Zij zijn verantwoordelijk om beide projecten te doen slagen. Het enthousiasme is groot, omdat men in het dorp nu mogelijkheden ziet voor de toekomst.

Geef om Gambia

Dankzij een geweldige donatie van Jumbo Koster uit Loenen a/d Vecht is het startsein gegeven voor de bouw van de nursery school. We hebben zand en cement gebracht om van start te kunnen gaan! De mannen en vrouwen van het dorp zijn hard aan de gang gegaan. De vrouwen zorgen voor het water en de mannen mengen het zand en cement om stenen te kunnen maken. We zullen regelmatig een update schrijven over de voortgang!